0
MANHAJ NUBUWAH
thumbnail
MUQADDIMAH   BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM   Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusan Nya (Nabi Muhammad SAW) dengan membawa petunjuk (Al Qur-an) dan din yang benar (Al Islam) untuk mengatasi segala din (pandangan hidup) walaupun orang-orang Musyrik membencinya. Aku bersaksi bahawasanya tiada sembahan selain Allah dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, ahli keluarganya dan ummat yang mengikutinya sehingga hari pembalasan.   Allah berfirman : "Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu ...
Dec 24, 2014 // Pemikiran Islam //
Comments Off on Hijrah
Hijrah
thumbnail
Hijrah adalah perubahan Dari masa lalu yang kelam Ke masa depan yang terang Demi kemenangan haqiqi Dan kebahagiaan abadi Hijrah Qalbumu Ketika luaran dan dalaman bersatu Kecintaanmu terhadap keimanan Kebencianmu terhadap kekufuran Tiada tempat di hatimu Bagi dunia yang fana dan menipu Seikhlas hatimu Kau mencari ridho Rabbmu
Nov 06, 2013 // puisi //
0
Ukhuwwah Islamiyah
thumbnail
'Saudara' adalah  hubungan nasab (keturunan), saudara kandung adalah bermaksud saudara  seibu sebapa. Persaudaraan atau ukhuwah adalah sifat yang ada pada hubungan keturunan  tersebut yang berbentuk perasaan saling menyayangi, saling membantu karena naluri dan perasaan tanggung jawab yang ikhlas. Allah membuat ketentuan bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara dengan itu menyatakan bahwa hubungan aqidah mempunyai hubungan yang rapat seperti saudara nasab, dengan  tujuan timbul rasa persaudaraan, yaitu saling mencintai, saling membantu dan bekerjasama diantara orang-orang beriman didalam mematuhi perintah Allah.
0
PENDIDIKAN NABAWI
thumbnail
Firman Allah SWT: “Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata”.
0
KEAGUNGAN RISALAH NABI MUHAMMAD SAW
thumbnail
Manusia memiliki sifat beragama yang semula jadi. Ketika manusia mengenal Tuhannya maka sebenarnya ia kembali kepada asal kejadiannya, kepada fitrahnya. Islam adalah agama yang mengekalkan fitrah suci yang Allah tetapkan dalam diri manusia. Islam juga adalah agama yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia dan bukan yang melawan atau bertentangan dengan fitrah. Kerana sesuai dengan fitrah kejadiannya inilah maka dengan mengikuti agama sebenar manusia akan menemui kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya dengan mengikuti agama dan cara hidup yang salah dan keliru maka ...
0
ISLAM AGAMA SEBENAR DI SISI ALLAH
thumbnail
    Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan yang telah ditentukanNya, iaitu untuk menjadi hambaNya dan khalifahNya di muka bumi. Allah telah menciptakan Adam dari tanah liat, walaupun dari tanah namun ia telah menerima ruh daripada Allah SWT yang menjadikannya makhluk yang istimewa. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai sebaik-baik kejadian (ahsanu taqwim), secara fizikalnya ia lebih baik dari makhluk-makhluk yang lain. Lebih dari itu, ia juga memiliki aspek rohani dan intelek yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain. Manusia ...
1
PLURALISME DAN KESATUAN AGAMA : TANGGAPAN KRITIS
thumbnail
Pluralisme agama muncul di Barat pada abad ke-20 sebagai satu usaha menangani sikap tidak toleran masyarakat beragama (religious intolerance), baik sesama penganut Kristian -Katholik, Protestan, Mormon dll.- mahupun antara penganut Kristian dengan penganut Yahudi (antisemitism).
0
MENGENAL ALLAH DAN BERADAB DENGANNYA
thumbnail
Allah SWT berfirman dalam Surah al-Hashr ayat 22-24: “Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala ...
0
Mensyukuri Nikmat Islam
thumbnail
Allah SWT berfirman dalam Surah al-Nisa’ ayat 174: “Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu: Bukti dari Tuhan kamu, dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) yang menerangi (segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak)”. Kita semua tahu betapa besarnya peranan ulama' khususnya dari keturunan Rasulullah dalam menyebarkan Islam di Tanah Melayu. Umat Islam pada umumnya dan di kepulauan Melayu khususnya perlu bersyukur dan merasa beruntung kerana ...
0
Dilema Perjuangan: Suatu Refleksi
thumbnail
Aku ingin meniti jalan kebenaran tanpa tergelincir dalam penyimpangan. Namun aku dihadapkan dengan beragam pilihan. Aku melihat segolongan orang mengaku diri mereka Salafi yang berusaha meluruskan masyarakat agar mengikuti sepenuhnya Kitab Suci, kerana masyarakat hanya faham perkara ibadah dan kurang memahami persoalan aqidah akhirnya mereka terperangkap dalam masalah khilafiyah dan meninggalkan persoalan- persoalan yang lebih besar. Ideologi Politik menjadi kurang penting bagi mereka, mereka cenderung mendukung ideologi penguasa demi memudahkan penyebaran fahaman.
Jun 28, 2010 // puisi //